דעו מה שתשאלו

ברחבי ירושלים מתקיימים מדי ערב חוגי בית של המועמדים לראשות ולמועצת העיר. על מנת לסייע למשתתפי חוגי הבית, הכנו רשימת שאלות לדיון, שניתן להעלות מול המועמדים, הן בחוגי הבית והן בשיחות אישיות וכמובן שגם ברשתות החברתיות.
  • אילו 3 דברים (לפחות) תיקח עליהם אחריות לעשות למען ציבור ירושלמי שאינו ציבור בוחריך? 
  • איך תושבים מציבורים שונים מירושלים יכולים לעזור לך? 
  • מה לדעתך הסוגיה הכי בוערת עבור כל ציבור בעיר?
  • ראש עיר שמייצר שיתופי פעולה עם חברה אזרחית בהכרח רואה תושבים. ככל שהוא ירחיב את שיתופי הפעולה שלו, הוא יראה יותר תושבים בעלי זהויות שונות. אילו שיתופי פעולה אפשריים אתה רואה בין העירייה לבין החברה האזרחית הירושלמית?
  • מה אתה עושה כעת במהלך הקמפיין כדי לראות את כולם? איך אתה מתכוון להיות בקשר ולייצר שיתופי פעולה עם אוכלוסיות שאינן ציבור הבוחרים שלך?
  • מה תעשה לכשתיבחר כדי להמשיך ולראות את כולם, ולהמשיך את הקשר עם כלל האוכלוסיות בעיר?

השתתפתם בחוג בית? סיכמתם? שתפו אותנו!

סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום

סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום

סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום

סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום