אנו, תושבי ירושלים, מאמינים שארבעת העקרונות הבאים יסייעו לכל ראש עיר בירושלים לראות את כלל תושבי העיר. ואנחנו מתחייבים לתת את קולנו למועמד שיראה את כולנו!

רואה את כולם

אנשים שונים מקבוצות שונות זקוקים לשירותים שונים – על-כן ירושלים תהיה מותאמת לצרכי כלל תושביה וידידותית לכלל בני האדם.

קשוב לכולם

בירושלים התושבים מעורבים ומהווים מקור ליוזמות מגוונות – על-כן העירייה תעודד שותפות תושבים, תתנהל בשקיפות ותעודד דיון ציבורי איכותי בין התושבים.

מנהיג של כולם

לירושלים משמעות לאומית ובין לאומית ויש בה רגישות חברתית בין תושביה – על-כן ירושלים תהיה מנוהלת במקצועיות וממוקדת בטובת תושבי העיר, ולא מתוך אג'נדות פוליטיות או מתוך פוליטיקה של זהויות.

ראש העיר של כולם

ירושלים תפרח בהנהגה מוערכת על ידי כולם – על-כן הנהגת העיר תדגים ברמה האישית הגינות, יושרה וגדלות.

    על החתום:

      על החתום:

      1108 ירושלמים כבר חתמו!